Thành phố Hồ Chí Minh: Đề xuất phương án chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố

(Xây dựng)- UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Tài chính xem xét hướng xử lý các trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

thanh pho ho chi minh de xuat phuong an chuyen quyen su dung dat tren dia ban thanh pho

Theo đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh thì thửa đất và tài sản gắn liền đất được bán đấu giá không đúng quy định thì sẽ bị hủy chủ trương bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo đó, các trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá, nếu đã hoàn tất nộp tiền thì tiếp tục thực hiện xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thanh toán các chi phí có liên quan và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Luật Đất đai năm 2013.

Nếu đang thực hiện nộp tiền thì rà soát giá khởi điểm, trình tự, thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá. Căn cứ kết quả rà soát, nếu đủ điều kiện, đúng quy định, người mua được tiếp tục nộp tiền và không tính tiền chậm nộp; nếu không đủ điều kiện (người mua chưa hoàn tất nộp tiền do nguyên nhân chủ quan) và quá trình bán đấu giá đúng quy định, người mua có nhu cầu tiếp tục mua nhà, đất thì phải thanh toán tiền mua nhà và tiền chậm nộp theo Luật Quản lý thuế; nếu quá trình bán đấu giá không đúng quy định thì hủy chủ trương bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đối với các trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chỉ định hay hình thức đấu giá thì sau khi người mua đã hoàn tất việc nộp tiền, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thanh toán các chi phí có liên quan và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Luật Đất đai năm 2013.

Theo baoxaydung.com

 

 

Tin Liên Quan