Thị trường khu công nghiệp phía Bắc năm 2023: Giá thuê thị trường cấp 1 dự kiến sẽ tăng khoảng 5 – 10%

Đánh giá mới đây của CBRE năm 2022, thị trường công nghiệp phía Bắc duy trì hoạt động tích cực. Trong vòng ba năm tới, nguồn cung đất công nghiệp sẽ tăng hơn 3.500ha cho các thị trường cấp 1. Do sự cải thiện của hệ thống cơ sở hạ tầng, các thị trường công nghiệp ở miền Bắc được dự đoán sẽ mở rộng sang các thị trường cấp 2 như Thái Bình, Quảng Ninh…

Thị trường khu công nghiệp phía Bắc năm 2023: Giá thuê thị trường cấp 1 dự kiến sẽ tăng khoảng 5 - 10%
Khu công nghiệp Hải Long, tại huyện Tiền Hải, Thái Bình diện tích 296,97ha động thổ ngày 15/2.

Trong suốt năm 2022, thị trường công nghiệp phía Bắc duy trì hoạt động tích cực. Đến cuối năm 2022, nguồn cung đất công nghiệp của thị trường cấp 1 phía Bắc đạt 10.291ha, tăng 8% theo năm. Bắc Ninh và Hưng Yên là hai tỉnh ghi nhận nhiều khu công nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm.

Do nhu cầu mạnh mẽ từ nhiều lĩnh vực khác nhau, tỷ lệ lấp đầy trung bình của các thị trường cấp 1 ở khu vực phía Bắc đạt 83,2% tính đến quý IV/năm 2022. Diện tích hấp thụ thuần của cả năm 2022 là 519ha, tương đương với tỷ lệ hấp thụ thuần của năm 2022. Những khách thuê tích cực nhất ở miền Bắc bao gồm các nhà sản xuất điện tử, năng lượng mặt trời và ôtô cũng như các nhà phát triển nhà kho xây sẵn và nhà xưởng xây sẵn.

Thị trường khu công nghiệp phía Bắc năm 2023: Giá thuê thị trường cấp 1 dự kiến sẽ tăng khoảng 5 - 10%
Thị trường khu công nghiệp phía Bắc, nguồn cung và tỷ lệ lấp đầy (nguồn: BP. Nghiên cứu, CBRE Việt Nam, quý IV/2022).

Về giá thuê, giá thuê trung bình của các thị trường cấp 1 phía Bắc ở mức 120 USD/m2/kỳ hạn còn lại, tăng 11% so với năm 2021. Trong năm, một số khu công nghiệp tại Bắc Ninh và Hưng Yên tăng đáng kể giá thuê khi công suất thuê được cải thiện dẫn đến mức tăng trưởng giá thuê thị trường cao nhất trong vòng 5 năm qua, khi mức tăng chủ yếu rơi vào khoảng 6-7%/năm. Trong khi đó, tại miền Nam, giá thuê đất bình quân tại thị trường cấp 1 tăng 8-13% theo năm và đạt 166 USD/m2/kỳ hạn thuê còn lại vào cuối năm 2022, cao hơn khoảng 38% so với mức trung bình của khu vực miền Bắc.

Đối với phân khúc kho, xưởng xây sẵn, thị trường chứng kiến nguồn cung tăng trưởng mạnh mẽ trong năm vừa qua. Tổng nguồn cung kho xây sẵn và xưởng xây sẵn tại các thị trường cấp 1 phía Bắc tăng lần lượt 19% và 26% so với cùng kỳ năm trước; đạt ngưỡng 1,5 triệu m2 đối với kho và 1,7 triệu m2 đối với xưởng. Do nguồn cung mới tăng nhanh, tỷ lệ lấp đầy của kho xây sẵn giảm 7,0 đpt theo năm đạt 87%, trong khi đó, tỷ lệ lấp đầy của xưởng xây sẵn trung bình ở ngưỡng 84%, giảm 3.5 đpt. Tuy nhiên, do nhu cầu tốt tới từ các ngành như ôtô và linh kiện, logistics, điện tử, tỷ lệ hấp thụ của cả hai phân khúc đều tăng so với năm trước, đạt 118,000m2 đối với kho và 242,000m2 đối với xưởng, tổng cộng hai phân khúc cao hơn gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Giá thuê trung bình của kho và xưởng tại thị trường cấp 1 phía bắc đạt ngưỡng 4,7 USD/m2/tháng, cao hơn 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong vòng ba năm tới, nguồn cung đất công nghiệp sẽ tăng hơn 3.500ha cho các thị trường cấp 1. Do sự cải thiện của hệ thống cơ sở hạ tầng, các thị trường công nghiệp ở miền Bắc được dự đoán sẽ mở rộng sang các thị trường cấp 2 như Thái Bình, Quảng Ninh… Năm 2022, CBRE ghi nhận mức hấp thụ ròng cao hơn ở các thị trường cấp 2 cho thấy xu hướng này đã xảy ra và sẽ tiếp tục trong những năm tới. Với nguồn cầu vẫn tương đối khả quan hỗ trợ từ xu hướng chuyển dịch sản xuất và chiến lược Trung Quốc cộng 1 của nhiều công ty sản xuất đang tiếp diễn, giá thuê đất khu công nghiệp tại các thị trường cấp 1 dự kiến sẽ tăng khoảng 5-10% trong năm 2023.

Theo Kim Oanh/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan