Thời gian cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ

(Xây dựng) – Sau khi nhận được phản ánh của ông Vũ Hoàng Khôi (thành phố Hồ Chí Minh) về quy định thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình có được hiểu là sau khi công trình đủ điều kiện bàn giao theo quy định pháp luật, tức đã có văn bản chấp thuận đưa công trình vào sử dụng của cơ quan có thẩm quyền thì chủ đầu tư sẽ được quyền bàn giao và khi chủ đầu tư và người mua ký biên bản bàn giao thì sẽ tính thời hạn 50 ngày hay không, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau.

Khoản 3, Điều 13, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: Chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 22, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì bên bán nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ: Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, số lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 4, Điều 23, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì bên mua nhà, công trình xây dựng có quyền: Yêu cầu bên bàn giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị ông Vũ Hoàng Khôi đối chiếu trường hợp cụ thể với quy định của pháp luật nêu trên và các thỏa thuận trong hợp đồng để thực hiện việc bàn giao nhà ở theo đúng quy định của pháp luật.

Khánh Diệp

Tin Liên Quan