VICEM Hoàng Thạch: Lợi nhuận trước thuế đạt 277 tỷ đồng

(Xây dựng) – VICEM Hoàng Thạch vừa sơ kết 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 đặt ra được VICEM Hoàng Thạch cán đích, thậm chí nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.


Ảnh minh họa.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, VICEM Hoàng Thạch đã sản xuất 1.610.000 tấn clinker và 1.973.000 tấn xi măng (XM); Tiêu thụ cả XM và clinker của Hoàng Thạch đạt 2.535.000 tấn.

Trong đó XM 1.985.000 tấn và 550.000 tấn clinker; vật liệu chịu lửa 2.850 tấn; tiêu thụ vỏ bao XM 14.920.000 cái (đạt 104,5% kế hoạch); đá xây dựng 285.000m3; doanh thu đạt 2.355 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 277 tỷ đồng (đạt 125,6% kế hoạch) và nộp ngân sách 195 tỷ đồng (đạt 118,2% kế hoạch).

Vũ Huyền

Tin Liên Quan