TP Hồ Chí Minh: Thu hồi hơn 11.600m2 đất tại phường Tân Kiểng, quận 7

(Xây dựng) – UBND TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định thu hồi khu đất tại phường Tân Kiểng, quận 7 do vi phạm Luật Đất đai dựa trên văn bản và tờ trình của Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố.


Nhà xưởng được giao cho thuê không đúng quy định tại khu đất bị thu hồi có địa chỉ 37/5 Bế Văn Cẩm, phường Tân Kiểng, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Khu đất bị thu hồi có diện tích 11.644m2 thuộc một phần thửa số 7, thửa số 8 tờ bản đồ số 20, bộ địa chính phường Tân Kiểng, quận 7 (theo tài liệu năm 2013) tại địa chỉ số 37/5 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Vị trí khu đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 9065/CN-TNMT do Trung tâm đo đạc bản đồ lập và đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường duyệt ngày 9/6/2007 (có vị trí là khu 2).

Lý do thu hồi đất được UBND TP Hồ Chí Minh giải thích là khu đất do Cty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp II được UBND thành phố cấp Giấy phép sử dụng số 16/GPCD-86 ngày 6/3/1986, mục đích sử dụng mở kho, được Ban Xây dựng cơ bản thành phố cấp Giấy phép xây dựng số 410/GPXD-87 ngày 29/8/1987 đã cho Cty TNHH sản xuất thương mại Đức Thành thuê lại nhà xưởng và hiện vẫn chưa thu hồi được; thuộc hiện thu hồi theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai 2013.

UBND TP Hồ Chí Minh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận và quản lý diện tích thu hồi nêu trên theo quy định của pháp luật.

UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Tân Kiểng, quận 7 giao quyết định cho người đại diện theo pháp luật của Cty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp II và của Cty TNHH sản xuất thương mại Đức Thành.

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của 2 công ty trên không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường Tân Kiểng, quận 7 tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư.

UBND TP Hồ Chí Minh giao quận 7 theo dõi, chỉ đạo UBND phường Tân Kiểng thực hiện quyết định này theo quy định. Chủ trì phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan lập phương án kiểm kê, xác định chi phí hỗ trợ đối với tài sản, vật kiến trúc trên đất (nếu có), trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

UBND quận 7 phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất và đơn vị liên quan thực hiện thu hồi đất tại thực địa, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng tại địa phương.

Sở Tài Nguyên và Môi trường có nhiệm vụ cập nhật, chỉnh lý hồ sơ biến động về đất đai vào hồ sơ địa chính theo quy định. Đồng thời lập thủ tục xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Cty CP xuất nhập khẩu tổng hợp II về hành vi cho thuê lại đất theo quy định.

Sở Tài Nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với UBND quận 7 và các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận và quản lý khu đất thu hồi không để xảy ra tình trạng lấn chiếm. Tham mưu đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh phương án quản lý sử dụng đất sau thu hồi.

Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ động xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị, khiếu nại (nếu có) của Cty CP xuất nhập khẩu tổng hợp II và Cty TNHH sản xuất thương mại Đức Thành liên quan đến khu đất bị thu hồi. Bên cạn đó, đề xuất xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất nếu có.

Cục Thuế thành phố chủ trì phối hợp với UBND quận 7 và đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, lợi nhuận nếu có từ việc cho thuê lại đất không đúng quy định để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Cty CP xuất nhập khẩu tổng hợp II và Cty TNHH sản xuất thương mại Đức Thành bàn giao lại khu đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất, thực hiện giải quyết việc tranh chấp và nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai từ việc cho thuê lại đất không đúng theo quy định.

Ninh Nhi

Tin Liên Quan